Règim de custòdia compartida i règim de visites durant la situació excepcional ocasionada pel COVID-19

Article de Marta Álvarez que, pels efectes del COVID-19, exposa sobre el règim de custòdia compartida i règim de visites.
Rebled Advocats Article Coronavirus

Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Article d'Anna Figueras que, a causa del COVID-19, valora les mesures urgents per fer front a l'impacte econòmic i social.
Rebled Advocats Article Anna Capell

Existeix algun termini de caducitat pel procediment d'execució d’una ordre d’enderroc?

Article d'Anna Capell que, a causa del COVID-19, reflexiona sobre el termini de caducitat pel procediment d'execució d’una ordre d’enderroc.
Post Blog Rebled Advocats
Rebled Actualitat. Juliol 2019. COM SUBSANAR UN ACORD D’AMPLIACIÓ DE CAPITAL ELEVAT A PÚBLIC I INSCRIT AL REGISTRE MERCANTIL
Rebled Advocats. Junio 2019. Balanç en les operacions d’ampliació i reducció de capital

El paper del balanç en les operacions d’ampliació i reducció de capital segons les recents resolucions de la direcció general del registre i notariat

Consulteu la nostra Newsletter de Maig on analitzem dues resolucions recents de la Direcció General del Registre i Notariat (DGRN) que destaquen la importància de basar-se en un balanç de situació actualitzat i verificat per un auditor de comptes a l’hora de dur a terme operacions de reducció i ampliació de capital.